VLRZ

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

tel.  +420 257 750 243,  e-mail  rezervace@sl.vlrz.cz  Kariéra  Kariéra


Vojenský rehabilitační ústav -
Slapy nad Vltavou  lazne mapka    

Vážení veteráni, v této sekci naleznete informace týkající se připravovaného rozšiřování péče o novodobé válečné veterány. Vojenský rehabilitační ústav Slapy nad Vltavou, který je akreditovaným zdravotnickým zařízením bude mimo jiné poskytovat speciální léčebně rehabilitační péči pro válečné veterány po úrazech.

Cílem celého projektu je poskytnutí další zdravotní péče nad rámec poskytnuté péče prostřednictvím zdravotních pojišťoven. Zmíněnou následnou péčí kdy je záměrem, aby byla hrazena z prostředků Ministerstva obrany, by v potřebných případech mohlo dojít k prodloužení poskytovaných zdravotních služeb až o 30 kalendář­ních dní.

Za účelem poskytnutí maximální péče pro takto úrazem postižené osoby je VRÚ postupně dovybavován i specializovanými prostředky pro poskytování úzce specializované rehabilitační péče. Přitom je potřebné zmínit, že i současné vybavení a personální obsazení VRÚ dává předpoklad k poskytnutí léčebně rehabilitační péče na vrcholové úrovni.

Předpokládaný termín zahájení poskytování speciální léčebně rehabilitační péči je závislý na přijetí interních legislativních změn v rezortu Ministerstva obrany ČR a odhaduje se na začátek roku 2016.


Speciální léčebně rehabilitační péče, jako nová forma PR pro válečné veterány

Pacienti absolvující speciální léčebně rehabilitační péči (dále jen SLRP) ve VRÚ Slapy nad Vltavou, budou mít k dispozici dosavadní moderní vybavení pro veškerou plnohodnotnou komplexní rehabilitační péči, zejména: prostředky pro mechanoterapii, balneoterapii, léčebné bazény, fototerapii včetně moderních vysoce výkonných laserů, rázové vlny nové generace, speciální trenažéry na rehabilitaci horních a dolních končetin po úrazech, posturografy a stabilometrické plošiny, přístroje pro lymfodrenáž a další léčebné techniky.

Mimo tyto techniky jsou dispozici motorické dlahy používané pro léčbu po úrazech a onemocněních horních a dolních končetin (obr.č.1 a 2) a speciální robotický systém pro trénink chůze Lokomat (obr.č.3)

V dohledné době bude mít VRÚ k dispozici další přístroje pro aplikaci roboticky asistované rehabilitace.

V první fázi cca do první poloviny roku 2016, bude uveden do provozu přístroj pro speciální nácvik chůze pomocí závěsného podpůrného mechanizmu, vertikalizační systém s roboticky asistovaným pohybem dolních končetin s elektrostimulací a antigravitační vysoce sofistikovaný rehabilitační pás k nácviku chůze.

V další fázi cca do konce roku 2018, bude uvedena do provozu celá škála přístrojů pro roboticky asistovanou rehabilitaci. Tato technika bude využívaná především pro pacienty po úrazech hlavy, osového skeletu a končetin včetně polytraumat způsobených při plnění vojenských úkolů.

Závěrem je nutno ale zdůraznit, že žádná nejmodernější technika nemůže nahradit vysoce odborně erudovaný zdravotnický personál VRÚ Slapy, který je rozhodující při individuální péči o každého pacienta.

     


 VZ Měřín  VZ Bedřichov  VZ Dyje - Vranov
 VZ Dyje - Bítov  VZ Ovčárna  VZ Bedřichov - Malý Šišák
 VLL Jeseník  VLL Karlovy Vary - Bellevue  Hotel DAP
 VLL Františkovy Lázně  VLL Teplice  VLL Karlovy Vary
 VLL Karlovy Vary - Chopin  VRU Slapy  Dětské tábory
letní čtenářská
fotosoutěž
 XXII. Reprezentační ples AČR
 
Magnitogorská 12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582
organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10
ředitelství: tel. +420 973 201 657, mail: podatelna@vlrz.cz

Reklamační řád
VOLAREZA News
člen SLL ČR člen SLL ČR informace dle zákona
informace dle zákona