VLRZ

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

tel.  973 201 608  e-mail  dt@vlrz.cz  Kariéra  Kariéra


Dětské tábory Volarezy *
Krkonoše - Špindlerův Mlýn rehab-ustav mapka    

Námi pořádané dětské tábory jsou prioritně určeny pro děti vojáků a občanských zaměstnanců rezortu ministerstva obrany. Zimních táborů se mohou účastnit děti ve věku 9 až 16 let, letních ve věku 11 až 16 let a ve třetím turnusu děti ve věku 7 až 11 let. Mezinárodního tábora se mohou zúčastnit děti ve věku 13 až 16 let a mezinárodního mládežnického tábora CLIMS ve věku 15 až 17 let. Podmínkou účasti na táboře je zdravotní způsobilost dítěte (odst. 3 § 9 Zákona číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Kromě toho je u zimních táborů požadována základní dovednost sjezdového lyžování nebo snowboardingu a u mezinárodních táborů základní znalost anglického jazyka.

Od účastníků tábora se samozřejmě vyžaduje respektování konvenčně uznávaných norem společenského chování, za jejichž porušení může být dítě vyloučeno z účasti na táboře. Například se jedná o opakované užívání vulgárních výrazů, úmyslné poškození cizího majetku, kouření nebo požití alkoholických nápojů. V případě vyloučení dítěte z tábora jsou rodiče povinni si ho vyzvednout na vlastní náklady v místě konání tábora.

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST DÍTĚTE

Zdravotní způsobilost dítěte je vyžadována v souladu s § 9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Prokazuje se jednak potvrzením praktického lékaře pro děti a dorost a také čestným prohlášením rodiče (zákonného zástupce).

Potvrzení praktického lékaře se vydává podle přílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Je platné po dobu jednoho roku od vystavení. Lékař ho může vyplnit přímo na poukazu na tábor nebo může vydat samostatné potvrzení. Druhá varianta je vhodnější v případě, že se bude dítě účastnit ještě dalšího tábora, školy v přírodě nebo jiného organizovaného pobytu pro děti a pořadatel této akce bude potvrzení vyžadovat. V tomto případě potvrzení na vyžádání samozřejmě vrátíme.

Čestné prohlášení rodiče (zákonného zástupce) nesmí být starší než jeden den před nástupem na tábor. Rodič jím potvrzuje, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu) a v předešlých čtrnácti kalendářních dnech dítě nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a není mu nařízeno karanténní opatření. Čestné prohlášení je součástí poukazu na tábor nebo může být vystaveno samostatně. Kontrola platnosti čestného prohlášení se provádí při nástupu dítěte do dopravního prostředku, kterým se zajišťuje svoz dětí na tábor, nebo v případě vlastní dopravy v okamžiku nástupu na tábor v místě jeho konání.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VLRZ PRO POBYTY NA DĚTSKÝCH TÁBORECH

Předmětem těchto podmínek jsou ubytovací, stravovací a další služby objednané zákonným zástupcem (rodičem) pro účastníka dětského tábora pořádaného Vojenskými lázeňskými a rekreačními zařízeními ve vlastních zařízeních.

Text podmínek ke stažení zde …

Účast na mezinárodním mládežnickém táboře CLIMS se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami VLRZ pro zahraniční rekreace

REZERVACE

Datum příjezdu:
Datum odjezdu:
facebookTwitter

INFORMACE:

LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY

Od neděle 2.července 2017 probíhá
I. turnus LDT
2.7. – 15.7.2017

Hlavní vedoucí
je sl. Renata STÁRKOVÁ.

Kontakt na hlavní vedoucí je 773 117 175.

Prosíme, kontaktujte pouze v naléhavých případech.


POČET VOLNÝCH POUKAZŮ
NA DĚTSKÉ TÁBORY
v roce 2017

LDT:

  • I. turnus – obsazen
  • II. turnus – obsazen
  • III. turnus – obsazen

MDT:

  • volných 5 poukazů

ICC:

  • obsazen

Účast dětí s celiakií
na našich táborech

Na vyžádání zajišťujeme stravování i pro děti – celiaky. Tato služba je zpoplatněna částkou 40 Kč na den. Objednat ji lze pouze
na dobu trvání celého tábora (ne na jednotlivé dny). Dětem je následně denně zajišťováno bezlepkové pečivo a upravena příprava stravy tak, aby neobsahovala lepek. Službu objednávejte již při zajištění pobytu dítěte na táboře.
  VZ Měřín  VZ Bedřichov  VZ Dyje - Vranov
 VZ Dyje - Bítov  VZ Ovčárna  VZ Bedřichov - Malý Šišák
 VLL Jeseník  VLL Karlovy Vary - Bellevue  Hotel DAP
 VLL Františkovy Lázně  VLL Teplice  VLL Karlovy Vary
 VLL Karlovy Vary - Chopin  VRU Slapy  Dětské tábory
letní čtenářská
fotosoutěž
 XXII. Reprezentační ples AČR
 
Magnitogorská 12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582
organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10
ředitelství: tel. +420 973 201 657, mail: podatelna@vlrz.cz

Reklamační řád
VOLAREZA News
člen SLL ČR člen SLL ČR informace dle zákona
informace dle zákona